FAQ - Energy CheckUp

  • En
  • Es
  • It
  • Nl
  • Pl

FAQ


Vragen & Antwoorden

MKB Energy CheckUp is een online energiescan (www.energycheckup.nl) die is ontwikkeld voor ondernemers in de horeca, retail, food, non-food, dienstverlening en het midden- en kleinbedrijf. Deze onafhankelijke en gebruiksvriendelijke scan geeft in vier stappen inzicht in het energieverbruik en direct advies over energiebesparende maatregelen.

Het gezamenlijke doel is ontzorgen van ondernemers én het realiseren van energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energieakkoord.

Voor ondernemers in de horeca, retail, food, non-food, dienstverlening en het midden- en kleinbedrijf.

MKB Energy CheckUp is een gezamenlijk project van MKB-Nederland, VNO-NCW, CCS Energieadvies en enkele Europese partners, in nauwe samenwerking met branchverenigingen zoals UNETO-VNI. De Europese Unie subsidieert het project.

Niemand. De samenwerkende partijen én de EU investeren in het project om het energieverbruik in het bedrijfsleven omlaag te brengen en ondernemers het zo gemakkelijk mogen maken dit te doen. Op termijn zal het project op non-profit basis zelfstandig moeten doorgaan.

Op de webiste van MKB Energy CheckUp staat een gratis energiescan. MKB Energy CheckUp werkt sectorspecifiek en vraagt bij aanvang van de gebruiker een sector te kiezen waarin het bedrijf actief is. De ondernemer krijgt zodoende informatie en vragen aangeboden die toegespitst zijn op de sector waarin het bedrijf actief is. De scan start met eenvoudige vragen en vergelijkt de uitkomst met resultaten van soortgelijke bedrijven in dezelfde sector (benchmark). Na uitvoerige verdiepingsvragen geeft de scan o.a.:
- advies over te nemen (erkende) besparingsmaatregelen
- terugverdientijden
- financieringsmogelijkheden en subsidies
- een eindrapport met alle informatie
- de mogelijkheid om op basis van het eindrapport offerte op te vragen bij (lokale) installateurs.

U dient zich eerst te registreren en krijgt dan een gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Op het moment dat u zich al geregistreerd hebt kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord door in de energiescan op het icoontje met de pijl te klikken.

Volg de instructies van de foutmelding.

U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de implementatie van energiebesparende maatregelen. De scan is daarbij een hulpmiddel waaraan geen enkel juridische status kan worden ontleend.

De onafhankelijke energiescan is dankzij subisdie van de EU kosteloos te gebruiken.

Ja, ondernemers kunnen de de scan eenvoudig zelf invullen. Hij/zij kan er direct mee aan de slag. Leg voor het invullen van de scan wel basisinformatie klaar, bijvoorbeeld uw energienota.

Afhankelijk van uw situatie en of u alle gegevens paraat heeft kost het invullen van de scan u tussen de 5 en 25 minuten.

- Het jaaroverzicht van uw energiemaatschappij
-Algemene gegevens over uw klimaatinstallatie, gebouw, productieapparatuur etc.

Uw gegevens worden door MKB Energy CeckUp opgeslagen en beheert. Deze worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend aan derden getoond op uw uitdrukkelijk verzoek. Bijvoorbeeld wanneeer u vanuit MKB Energy CheckUp besluit om offertes aan te vragen.

Ja, u kunt een installateur uit de database benaderen, een energieadviseur inschakelen of hulp inroepen van een junior-adviseur.

De energiescan is eenvoudig in te vullen. Maar om ondernemers te ontzorgen beschikt MKK Energy CheckUp over junior adviseurs die samen met u de scan invullen. Uitnodiging voor junior adviseurs volgt via uw bedrijvenkring of mail naar info@energyckeckup.nl.

Het staat u vrij om de rapportage uit de MKB Energy CheckUp te gebruiken voor een offerte aanvraag bij uw huisinstallateur of elke willekeurige installateur. Installateurs in de database zijn allen aangesloten bij de brancheveregiging en voldoen aan de kwaliteitseisen die daarvoor gesteld zijn.

MKB Energy CheckUp past in de afspraken van het Nationaal Energieakkoord, dat in september 2013 door veertig organisaties is gesloten. De ondertekenaars zetten zich onder andere in voor een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar, en per 2020 een besparing van 100 petajoule. MKB Energy CheckUp heeft de ambitie om jaarlijks een energiebesparing van 54 GWh te realiseren in 2017 en 240 GWh in 2020.

Dit is zeker mogelijk. In de download sectie is een brochure te vinden met uitgebreide informatie.Wetgeving en energiebesparing

Dat hangt af van uw verbruik. Het Activiteitenbesluit, dat hoort bij de Wet milieubeheer, verplicht ondernemers die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden (erkende maatregelen).

Op de lijst erkende maatregelen staan energiebesparingsmaatregelen die in maximaal 5 jaar zijn terugverdiend, zoals hr-ketels en energiezuinige verlichting. Als een bedrijf de maatregelen treft die op de lijst staan, geeft het invulling aan de wettelijke besparingsplicht. Een erkende maatregelenlijst is daarmee een gemakkelijk hulpmiddel. In MKB Energy CheckUp zijn alle erkende maatregelen opgenomen.

EPK staat voor EnergiePrestatieKeur. Ondernemers die daadwerkelijk maatregelen uit de scan laten uitvoeren en dit registreren, ontvangen een EPK-certificaat: een bewijs dat je hebt geïnvesteerd in energiebesparingsmaatregelen. Dit voorkomt extra bezoek van handhavers van Omgevingsdiensten. Op deze manier is MKB Energy CheckUp een hulpmiddel voor handhaving door het bevoegd gezag.

info@energycheckup.nl
#energycheckupInstallateurs

Installateurs die voldoen aan de voorwaarden en willen meedoen met MKB Energy CheckUp melden zich aan voor een workshop via Uneto-VNI. Na deelname ontvangen zij een aanmeldlink voor inschrijving in de database. Bij het inschrijven verklaren zij zich akkoord met de voorwaarden en Code of Conduct van het project.

Installateurs die in de database van MKB Energy CheckUp opgenomen willen worden gaan akkoord met een aantal afspraken, vastgelegd in de ‘Code of Conduct’ (zie downloads). Daarnaast dienen zij:
• Lid te zijn van UNETO-VNI of in het bezit zijn van een BRL6000-certificaat
• Een workshop MKB Energy CheckUp te hebben gevolgd
• Binnen twee weken offerte uit te brengen na het ontvangen van een offerte-aanvraag via MKB Energy CheckUp.

• Actieve en onafhankelijke ingang naar potentiële klanten
• Servicemodel voor bestaande klanten
• Bekendheid in de markt uitbouwen
• Scan en uit te voeren maatregelen zijn gekoppeld aan Wet Milieubeheer (EPK)

MKB Energy CheckUp organiseert met regelmaat workshops voor installateurs om de ins en outs van het project toe te lichten en uitleg te geven over de energiescan. Workshops worden georganiseerd in samenwerking met UNETO-VNI, daar kunt u zich ook aanmelden.

Deze website maakt gebruik van cookies, zoals beschreven in het cookiebeleid. Door het gebruik van de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op basis van de browserinstellingen.